Tùng Sơn Vương

Tà Xùa - Vương quốc trên Mây

Điểm đến
Núi Tà Xùa
Thành phố
Yên Bái
Bình luận